Jak się dostać do Służby Więziennej. Rekrutacja - krok po kroku

Chcesz pracować jako strażnik więzienny? Więzienie to specyficzne środowisko pracy i nie każdy nadaje się do pracy w tym trudnym zawodzie. Tylko osoby o twardym i nieustępliwym charakterze mogą podjąć w pracę w SW.

Jakie są wymogi? Jak dostać się do Służby Więziennej?

Podstawowe obowiązki strażnika więziennego

Więzienie to miejsce odizolowania osób, które są potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania ogółu społeczeństwa. Osoby te osadzone są w zakładach karnych i aresztach śledczych, których pilnują funkcjonariusze Służby Więziennej. Na co dzień współpracują z innymi służbami, takimi jak Policja, wojsko czy ABW.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, strażnicy mają obowiązek przygotować skazańców do życia na wolności. Podczas odsiadywania wyroku, skazańcy poddawani są terapiom resocjalizacyjnym, które pomogą im na nowo zaadaptować się do życia w społeczeństwie.

Terapia ma na celu sprowadzenie przestępców na „dobrą drogę”. Dzięki temu, będą mogli zostać pełnoprawnymi obywatelami, którzy przestrzegają prawa i obowiązków obywatelskich.

Wymogi rekrutacyjne do Służby Więziennej

Każdy kandydat musi spełniać rygorystyczne wymogi, których niespełnienie zamyka drogę do dalszej rekrutacji do Służby Więziennej” – zaznaczają specjaliści strony Odpowiedzi.com.pl.

Wymogi regulaminowe

 • Tylko osoby z polskim obywatelstwem mogą kandydować do Straży Więziennej;
 • Uregulowany stosunek do służby w wojsku;
 • Kandydat musi mieć zdolność korzystanie ze wszystkich praw publicznych dostępnych dla obywatela;
 • Kandydat musi mieć co najmniej średnie wykształcenie;
 • Czysta kartoteka – brak wyroków za przestępstwa umyślne;
 • Kandydat musi przedstawić rękojmie zachowania tajemnicy zawodowej.

Egzamin do Służby Więziennej – krok po kroku

Trzyetapowa rekrutacja jest oceniana. Tylko kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów zostaną przyjęci w szeregi Służby Więziennej

 1. Rozmowa wstępna – wywiad

Na tym etapie, komisja egzaminacyjna chce poznać motywację, która pokierowała Tobą do wzięcia udziału w rekrutacji do Służby Więziennej. Mamy okazję zaprezentować swoje umiejętności, doświadczenie i wiedzę, która predystynuje nas do dołączenia w szeregi SW.

Komisja zadaje typowe pytania dla wstępnych rozmów rekrutacyjnych.

Przykładowe pytania na rozmowie wstępnej:

 • Przedstaw swoje mocne i słabe strony.
 • Dlaczego chcesz dołączyć do Służby Więziennej?
 • Jakie zagrożenia mogą pojawić się w Twoim codziennym dniu pracy?

 

 1. „TWO” – test wiedzy ogólnej

Każda służba mundurowa przeprowadza test wiedzy ogólnej. Służba Więzienna nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Na arkuszu pojawi się 30 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami. Na rozwiązanie testu macie 35 minut.

Zakres potrzebnej wiedzy obejmuje trójpodział władzy, funkcjonowanie poszczególnych komórek państwowych i ustawy o więziennictwie oraz innych powiązanych z zawodem.

 1. Testy sprawnościowe do SW

Testy sprawnościowe do Służby Więziennej sprawdzają Wasze uwarunkowania fizyczne do podjęcia pracy w zawodzie. Wymagania różnią się w zależności od płci kandydata, są niższe dla kobiet.

Przedstawiamy wyniki na ocenę bardzo dobrą:

 • Skok w dal – skok na odległość 175 cm (kobiety), mężczyźni 245 cm;
 • Rzut piłką lekarską – rzut na odległość 11 metrów (kobiety), mężczyźni  15 metrów;
 • Skłon tułowia w przód – ocenę bardzo dobrą uzyskuje się pod dotknięciu głową kolan;
 • Bieg po kopercie– czas poniżej 24 sekund (kobiety), mężczyźni 22 sekundy;
 • Bieg wahadłowy– czas poniżej 27 sekund (kobiety) ,mężczyźni 17 sekund.

Wyniki egzaminu otrzymacie w dniu jego zakończenia. Kandydaci z najwyższą ilością punktów zostaną przyjęci do pracy w Służbie Więziennej. Starajcie się uzyskać, jak najwyższą ilość punktów z każdego egzaminu. To zagwarantuje Wam przyjęcie do pracy.

[Głosów:6    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here